Sähköpostimarkkinointi (uutiskirjeet) on tutkitusti kustannustehokas kanava sekä markkinointiin että viestintään (Mainosbarometri 2010, Mainostajien liitto). Sähköpostimarkkinonti on nopeimmin kasvava kanava markkinointiin Suomessa. Tämän vuoksi yhä usempi yritys ja yhteisö haluaa hyödyntää uutiskirjeitä viestintä- ja markkinointitarkoituksiin.

Sähköposti (sähköpostiuutiskirje) on oikein käytettynä tehokas kavana sekä uusien asiakkaiden hankkimiseen, että olemassa olevien aktivointiin (CTA, call to action).

Esittelemme sähköpostiviestintään ja -markkinointiin soveltuvat parhaat työkalut. Pitää kuitenkin muistaa, että parhaimmillaankin työkalu voi vain avustaa parhaaseen tulokseen. Segmentointi, viestin kohdennus, viestin otsikointi, viestin sisältö (copy) sekä tehokas call to action on ehdottomasti oltava kunnossa. Teknisen toteutus, sähköpostilistan hallintapalvelut, itse lähetyspalvelu, toimitusvarmuus ja tilastot (analytiikka) on toki myös oltava kunnossa.

Paras yleissääntö lienee seuraava:

Viesti vain kun sinulla on jotain olennaista sanottavaa nimenomaiselle vastaanottajalle.

Löydät palvelustamme sähköpostimarkkinointiin ja viestintään suunnattujen palvelujen vertailua, esittelyjä ja arvosteluja.

Sähköpostimarkkinoin työkaluja ovat mm. seuraavat: